april 4, 2023 8:32 pm

Skrevet av

Er det mulig å få en bedre selvfølelse når utgangpunktet er at du hater du deg selv eller opptrer som din egen verste fiende? Hvordan reagerer du hvis noen forteller deg at «du må bare bli glad i deg selv, så går det nok bra, skal du se» …?  Føler du deg som et stort spørsmålstegn og lurer på «ja, men hvordan pokker blir jeg det?» I denne artikkelen får du hjelp til å komme i gang.

Forbrukersamfunnets vrengebilde

Å bli mer glad i deg selv handler ikke om å kjøpe deg en masse ting eller forandre på kroppen din for at du skal føle at du ser bra nok ut. I en forbrukerkultur der man lever under den vrangforestillingen at den ytre verden er den reelle verden, er nok dette «logisk». Men i virkeligheten endrer det ikke dårlig selvfølelse. Du kan nok lure deg selv til å tro det, men du endrer ikke årsakene til den dårlige selvfølelsen din. De ligger godt bevart i underbevisstheten din og påvirkes i liten eller ingen grad av slik overfladisk atferd. 

Ytre stimuli kan nok gi deg glede en stund, men det bedrer ikke selvfølelsen.  Tvert imot kan det på sikt føre til det stikk motsatte, fordi det bare maskerer virkeligheten. Slike masker har aldri varig verdi. På ett eller annet tidspunkt vil den dårlige selvfølelsen komme til overflaten igjen, og da er det lett å bli enda mer motløs. Og plutselig har du viklet deg inn i en spiral med tiltak som bare har kortvarig virkning for deg, men som er veldig nyttig for de som har økonomisk interesse av selvbedraget ditt.

Forutsetningen for all vellykket, varig endring

I mitt forrige innlegg skrev jeg om hvorfor viktige endringsprosjekter vi setter i gang med i livene våre, ofte bare har kort varighet. Der fortalte jeg at vi først må finne ut om det bildet vi har av oss selv stemmer med den vi faktisk ER innerst inne – og om den vi er innerst inne stemmer med den vi lengter etter å VÆRE. Når du finner ut av dette først, vil det bli mye lettere for deg å lykkes med andre prosjekter som også er viktige for deg. VARIGE resultater hviler på om intensjonen vår springer ut av en autentisk og ekte identitetsfølelse – eller om den springer ut fra et behov for å bli likt og akseptert av andre.  Hvis det siste er tilfellet, jager du et bevegelig mål som du aldri når. Når intensjonen din springer ut fra identiteten din, vil det både bli lettere for deg å fullføre prosjektene dine, og for det andre så vil resultatene du produserer være av varig karakter.

Jeg vil derfor gi deg 5 enkle tiltak som du kan begynne med og som vil hjelpe deg å utvikle en sterkere positiv selvfølelse som til slutt kan ende opp med at du blir oppriktig glad i deg selv.

1: Smil til ditt eget speilbilde

smil til speilbildet ditt og styrk selvfølelsen din

Det vil være en god begynnelse på å skape en bedre selvfølelse å begynne og smile hjertelig til ditt eget speilbilde. Hvis du føler deg falsk eller beskjemmet eller får en annen negativ følelse når du gjør det, har du et tydelig bevis på at egenkjærligheten har dårlige vilkår hos deg. Slutt i alle fall med å se etter noe du mener er feil med utseendet ditt.

Benytt i stedet enhver anledning til å smile til deg selv til tross for at det føles rart til å begynne med. Jo oftere du gjør det, desto raskere vil du merke at smilet kommer fra hjertet. Det er et trenings-spørsmål.

Ved hvert toalettbesøk kan du i tillegg benytte anledningen til å si noe hyggelig til ditt eget speilbilde. Se deg selv i øynene og si noe du mener helt oppriktig. Det spiller ingen rolle hva det er, men du må føle at du snakker sant når du sier det og det må være noe positivt om deg selv.

Hvis du mener at det ikke finnes noe godt å si om deg, da lyver du for det første, men du har også fokuset ditt kun på det. Spør noen som du vet liker deg, om de kan si noe positivt om deg. Du kommer sannsynligvis til å bli gledelig overrasket.

2: Gi deg selv lov til å slappe av og hvile når du føler behov for det

Veldig mange, særlig i min generasjon, har opp gjennom oppveksten blitt møtt med krav og kritikk for at vi ikke er flinke nok til å hjelpe til. Hos mange er det blitt så automatisert å stå på hele tiden, at det føles helt feil å ta hensyn til vårt eget behov for hvile. Vi har derfor lett for å narre oss selv med at å gjøre noe annet i stedet, er det samme som å slappe av. Det er avveksling, ikke hvile.

Både kropp og sinn har behov for tid til restitusjon. Å sitte uvirksom i en stol og stirre «tomt» ut i lufta er nødvendig til tider. Hjernen din trenger det. Kroppen din trenger det. Og dersom du har kjørt deg selv helt ned, trenger du denne «uvirksomheten» mer enn noensinne, fordi det gir energisystemet ditt mulighet til å restituere seg selv. Å bare «vase rundt uten mål og mening» er faktisk ikke så meningsløst som du kanskje tenker.

Når du gir deg selv lov til dette, da praktiserer du i realiteten egenkjærlighet!

Men i vårt prestasjonsorienterte samfunn er det liten forståelse for dette. Det kan ikke du ta hensyn til. Din jobb er å ta hensyn til deg selv. Først når du har kommet deg ovenpå igjen, kan du være noe for andre.

Meditasjon er et effektivt verktøy som det finnes stabler med forskningsrapporter om, og ingen har meg bekjent klart å dokumentere negative konsekvenser. Snarere tvert imot. I sterk kontrast til det medisinindustrien driver med, har meditasjon en rekke helsemessige fordeler – uten negative bivirkninger!

3: Tilgi deg selv når du gjør «feil» eller sier noe «dumt»

Uansett hva du velger å kritisere deg selv for, så vil det ikke bedre selvfølelsen din. Selvkritikk er veldig ofte et uttrykk for en forsvarsmekanisme som prøver å ta «tyren ved hornene» og hindre at andre skal kritisere deg. Dette er en mestringsstrategi som springer ut av en sårbar sjel som har fått altfor mye negativ kritikk, der hvor behovet egentlig var en klem og å bli møtt med varme og forståelse.

Denne uvanen har du ikke råd til å fortsette med. Den underminerer ditt eget energioverskudd. Det vi har lært å karakterisere som «feil» og «dumt» er et uttrykk for noen andres begrensende oppfatning om hvordan ting skal være eller gjøres.

I et spirituelt perspektiv er ingenting «feil» eller «dumt». Det er snarere en utviklingsmulighet som åpenbarer seg for deg. Finn ut av hva situasjonen kan lære deg. Skjuler den muligheten til en dypere forståelse av noe?

Når du oppdager denne uvanen hos deg selv med å kritisere deg selv negativt, må den avlæres. Det betyr at du i stedet må lete deg fram til hva du kan tenke og gjøre i stedet – noe som vil hjelpe deg å være den personen du ønsker å være. Hva kan du si til deg selv i stedet for denne kritikken?

4: Øv deg i å si nei når du mener nei, og ja når du mener ja

For hver gang du sier noe som du egentlig ikke mener eller går med på noe du ikke har lyst til, undergraver du din egen identitet. Denne formen for snillisme er ikke god for noen.

Den er definitivt ikke god for deg fordi det skaper konflikt i din personlige energi. Hver gang du sier eller gjør noe annet enn det du faktisk føler for, skaper du ubalanse i ditt eget energisystem – et system som er avhengig av balanse. Gjør du dette vanemessig over tid, vil du garantert begynne å merke det på blodtrykket ditt på et eller annet tidspunkt.

Denne uvanen er heller ikke bra for andre. Du fører dem jo bak lyset og fremstår som en annen person enn den du er. Gjør du dette overfor sensitive mennesker, vil de enten bli forvirret uten at de forstår hvorfor. Eller så forstår de hvorfor og trekker seg bort fra deg fordi du ikke er til å stole på.

I vår kultur har vi klart å forvrenge denne atferden med å tøye våre egne grenser til noe høyverdig, mens det å være ærlig på det vi føler for, ofte defineres som egoisme.

Men reflekter litt over dette: Hvem er egentlig den egoistiske? Den som mener at andre skal være annerledes enn de er fordi da slipper de selv å forholde seg til forskjeller? Eller den som er ærlig på sine egne følelser og dermed er en troverdig og pålitelig person? Hvem er det lettest å samarbeide med tror du? Den som lyver eller den som snakker sant?

5: Jobb med sjølpraten din hvis du føler deg skyldbetynget når du er ærlig på din egen lyst og ulyst

Skyldfølelse er et produkt av noe du tror om deg selv og som manifesterer seg i ditt indre sjølprat og hvordan du forholder deg til omgivelsene dine. Du tror at du må være på bestemte måter for å bli akseptert og føle at du er god nok. Når du blir klar over hva du tror om deg selv og hva det er som produserer skyldfølelsen, er det viktig å akseptere at dette er et lært mønster hos deg, et mønster som må avlæres. 

Negative oppfatninger om hvem vi er, er ALDRI sanne. De bare oppleves som sanne fordi vi er så vant med å tenke sånn. Fra skaperverkets side er det ikke feil med noen av oss. Vi er bare forskjellige.

Det er en kulturelt betinget og dermed en menneskeprodusert tankegang som vil at «folk og fe» og «saker og ting» skal være på helt bestemte måter og at alt som avviker fra dette er feil. Vi har skapt et vrengebilde av virkeligheten som skaper unødvendige utfordringer for oss.

Skyldfølelse er en følelse som vibrerer på veldig lave frekvenser og befinner seg nederst på følelsesskalaen som måler frekvensene i energien. Skyldfølelse er m.a.o. uttrykk for en svært lav bevissthet.

Å jobbe deg ut av skyldfølelsen er derfor veldig viktig for at du skal klare å skape deg et bedre liv. For det første er det viktig å akseptere at folk er forskjellige – at å være annerledes er lov. Finn ut hva som er bra med deg og fokuser mye mer på det. Begynn med å lage en liste over alt du mener du gjør bra i livet ditt. Det er helt sikkert noe. Du kan f.eks. bruke det du skriver ned i lista di, hver gang du har «stevnemøte» med deg selv i speilet 🙂 

Oppsummering

Det er mange andre ting du også kan gjøre som vil hjelpe deg å utvikle en bedre selvfølelse. Dette er kun fem forslag. Det er et sted å begynne, hvis du synes at å bli glad i deg selv fremstår som en vanskelig oppgave. Selvsnakket ditt er som nevnt sentralt fordi det du tenker og sier om deg selv er det som produserer selvfølelsen din.

Vær mot deg selv, slik du er mot andre

Verdsettelse og egenkjærlighet er de viktigste verktøyene du noen gang kan ta i bruk i selvutviklingsarbeidet ditt. Verdsettelse av andre og verdsettelse av deg selv er for øvrig to sider av samme sak. Å utvikle en bedre selvfølelse er derfor viktig også i en større sammenheng.

Selvfølelsen er dessuten det som vibrerer tettest opp mot Kildeenergien din, m.a.o. Sjelen din – den større delen av deg som både gjennomsyrer deg her i den fysiske dimensjonen óg eksisterer utenfor tid og rom. Å styrke selvfølelsen er derfor også det viktigste verktøyet ditt i forhold til å bli en magnet på opplevelser du ønsker å erfare i livet ditt.

Trener du hver eneste dag på en eller flere av disse fem forslagene til en bedre selvfølelse, lover jeg deg; etter en stund vil du begynne å merke at det gjør underverker.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Insert Content Template or Symbol
>