februar 13, 2023 12:19 am

Skrevet av

Hjertestyrt kommunikasjon

I det siste blogginnlegget mitt skrev jeg at vi trenger å lære oss å gi hjertet og følelsene våre en større plass i tankegangen vår.  Utvikler vi en hjertestyrt mentalitet, vil det 

gjennomsyre ALLE områder i livene våre. Dette er nok lettere sagt enn gjort for de fleste av oss, men det er vitterlig verdt jobben. For det er en jobb. Å endre tankegang og fokus er ikke noe vi gjør over natta. I dette blogginnlegget vil jeg dele hva forskerne forteller oss om hva en hjertestyrt mentalitet bidrar med i livene våre, samt gi deg 7 punkter som det er viktig å være klar over i endringsprosessen.

Hjernens rolle

De aller fleste av oss tror jeg er klar over at hjernen spiller en avgjørende rolle i livene våre. Det gjelder ikke bare hvordan vi har det mentalt og emosjonelt. Det handler også om evnen vår til å fokusere, trives og lykkes med det vi vil. Det sies at hjernen er sjefen over kroppen vår, at den er vår adm.dir. som tar seg av all regulering av kroppens fysiske, emosjonelle og kognitive funksjoner.

Ny forskning

Men så dukker det opp ny vitenskap – d.v.s. så veldig ny er den egentlig ikke, men for de fleste er den nok likevel det. HeartMath Institute i California begynte å forske på hjertets rolle for om lag tretti år siden. Deres forskning lærer oss at det er hjertet som egentlig er sjefen. Det viser seg nemlig at hjertet sender betydelig flere signaler til hjernen enn det går signaler den andre veien. Og disse signalene fra hjertet har STOR innvirkning på hjernen. Visste du det?

Hjertet har faktisk sin egen lille hjerne. I hjertet har forskerne funnet et komplekst og sofistikert nervesystem som består av ca. 40 000 nevroner kalt sensoriske nevritter. Dette systemet sender meningsfulle meldinger til hjernen som ikke bare forstår disse signalene, men adlyder dem også. Denne kommunikasjonen fra hjertet til hjernen skjer på måter som har stor innvirkning på hvordan du oppfatter verden og reagerer på den. Kommunikasjonen skjer dessuten på flere måter ikke bare fysisk gjennom nervesystemet. I tillegg kommuniserer hjernen gjennom det som forskerne kaller elektromagnetiske felt-interaksjoner i tillegg til at det også kommuniserer med kroppen gjennom biokjemi og biofysikk.

Hjertet kommuniserer på 4 forskjellige måter med kroppen

Fordelene med en hjertestyrt mentalitet

Hjertets signaler til hjernen har f.eks. STOR innflytelse på

 • om du behandler negative følelser uten at du lar deg påvirke av dem eller ikke. God kontakt med hjertet ditt gjør deg m.a.o. tryggere i deg selv.
 • hvor god du er til å huske ting og til å løse problemer
 • hvor god du er til å fokusere og ikke minst HVA du fokuserer på
 • hvordan du fortolker ting og hva du evner å se
 • hvordan du tar beslutningene dine
 • hvor god du er til å bli oppmerksom på dine intuitive fornemmelser og ikke minst hvor god du er til å stole på dem

Økt livskvalitet

Ser du hva dette innebærer? Ser du at hvor hjertestyrt vår mentalitet er, henger nøye sammen med livskvaliteten vi evner å skape i livene våre? Følgelig vil det å jobbe med vårt eget følelsesuttrykk gi oss en helt ny kilde til personlig kraft og styrke. Og denne hjertekrafta kan vi så bruke til å optimalisere både hjernen og livet vårt.

Hvis vi begynner å utvikle hjertekrafta vår, viser forskningen at vi vil få

 • en større mental klarhet og indre ro fordi det vi tenker og føler automatisk transformerer tankegangen vår fra negativt til positivt fokus UTEN at vi må tvinge oss selv til det hele tiden!
 • et rush av inspirasjon, motivasjon og entusiasme som gir oss en større kreativ og produktiv kraft kobla sammen med en større indre trygghet … og det fortsatt uten at vi må bruke tvang og selvdisiplin!
 • en sterkere positiv innflytelse på andre mennesker rett og slett fordi vår utstråling er sterkere, roligere, vennligere og mer til stede enn før
 • en solid emosjonell harmoni som gjennomsyrer oss og hjelper oss å vandre gjennom livet med en større eleganse når vi møter utfordringene som livet byr på
 • et helt annet forhold til vår egen intuisjon … vi vil lettere VITE hva som er det beste valget fordi vi gjenkjenner hvordan det føles og fordi vi har bestemt oss for å stole på vår egen indre GPS  

Hjertestyrt tankegang og disiplin

En hjertestyrt tankegang hjelper oss rett og slett å øke vår egen standard UTEN den knallharde disiplinen som må til om vi lener oss fullt og helt på den tankegangen vi har lært og tror så sterkt på i vår tankekultur. Disiplin uten inspirasjon er dessverre dødfødt. Det er også noe forskning har lært oss. Så hvis du strever med å endre noe i personligheten din, må du FØRST finne inspirasjonen til å gjøre det. Det er metoden som er feil, dersom du har strevd lenge med å endre noe uten å få det til. Det er m.a.o. ikke deg det er noe feil med. Jeg håper derfor at du kjenner en LYST til å vende fokuset mot hjertet ditt, fordi da kobler du deg på en energi som er større enn personligheten, en energi som strekker seg ut over den virkeligheten som den kulturelle vanetankegangen produserer.

"Tilfeldige" sammentreff

Forskningen på hjertets rolle i livene våre, den forskningen som viser oss at hjertet er noe MYE mer enn en muskel som pumper blod rundt i kroppen vår, viser også at vi begynner å oppleve mange flere «tilfeldige» sammentreff som er midt i blinken for det vi har bestemt oss for å gjøre når vi begynner å trene opp den hjertestyrte tankegangen vår. Slike sammentreff vil begynne å dukke opp som troll av eske jo bedre vi mestrer å la oss styre av hjertets fornuft. Hvis vi bestemmer oss for å leve fra hjertet fremfor fra hodet, da vil den magien som Einstein snakket om, bli en naturlig del av livet vårt. Vår evne til å skape rike, givende og interessante liv er m.a.o. et produkt av vår vilje til å følge hjertets stemme fremfor fornuftens, fordi hjertet har sin egen fornuft som er langt mer fornuftig enn fornuftens 😉 

Hvordan utvikler man en hjertestyrt mentalitet?

Så er spørsmålet; hvordan begynner vi denne endringsprosessen? Vel, for det første så må du være klar over at det ikke finnes noe fasitsvar på dette spørsmålet. 

 1. 1
  Vi må begynne med å bestemme oss for at vi vil utforske dette. Vi må gå inn i det med en åpen nysgjerrighet som oppleves spennende og interessant. Tenk at du skal utforske noe nytt i livet ditt, noe som kan hjelpe deg å få til bedre ting du kanskje har strevd med lenge. 
 2. 2
  Så kan du følge opp med å tenke mye på AT du har tatt beslutningen og undre deg på hvordan du kan finne ut av denne overgangen. Da signaliserer du til energisystemet ditt at du vil ha noen gode forslag og jo mer du tenker på det, desto flere gode ideer får du som vil hjelpe deg i framdrifta di.
 3. 3
  Dernest må du begynne å legge merke til når og i forhold til hva det dukker opp en lystfølelse inne i deg. Og når du merker den, da følger du den. Positive og gode følelser er ditt høyere selv som guider deg. Det er den delen av deg som bare vil deg godt og som kommuniserer med deg via hjertet. 
 4. 4
  Å kritisere og fordømme deg selv for at du ikke får det til eller har så rask framgang som du skulle ønske, er IKKE hjertets språk! Å være vennlig, aksepterende og positiv overfor deg selv er helt avgjørende for resultatet. Det kan oppleves skummelt til å begynne med, men det går over etter hvert som du får erfaring med dette.
 5. 5
  Videre er det viktig at du minner deg selv på at dette er en prosess. Du kommer ikke til å mestre dette med en eneste gang. Endringen vil ta tid og det er det lurt å påminne deg selv om. Det er øvelse som vil gjøre deg til en mester. 
 6. 6
  Og så er det viktig å berømme deg selv hver gang du oppdager at du begynner å få det til. Skryt av deg selv. Gi deg et anerkjennende klapp på skuldra. Finn deg måter å feire dine små og store framganger på. Dette er signaler til energisystemet ditt om at dette vil du oppleve mer av. Og blir dette din vane etter hvert, ja da får du det 🙂
 7. 7
  Utover dette så må enhver rett og slett finne sin egen vei og VELGE å stole på følelsene sine. Også når vanetankegangen din forteller deg at du er på ville veier. Akkurat det tipper jeg vil være den største utfordringen for mange.

Da gjenstår det egentlig bare å ønske deg lykke til med å utvikle en mer hjertestyrt mentalitet! Små skritt i riktig retning gjør underverker over tid. Det er i alle fall min erfaring. 🙂 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Insert Content Template or Symbol
>