februar 19, 2023 6:14 pm

Skrevet av

Helt siden februar 2006 har jeg vært en ivrig søker etter ny kunnskap. Dette har vært til uvurderlig hjelp for meg. Etter hvert var det særlig 8 fakta som ble grunnleggende i min selvutvikling. Det førte bl.a. til at jeg forstod at det var av fundamental betydning for mitt ve og vel at jeg endret den forståelsen av virkeligheten som jeg hadde lært. Jeg skjønte at jeg måtte endre mitt syn på meg selv – og dermed hele mitt menneskesyn – óg mitt syn på hva som er årsak og hva som er virkning. 

8 fakta som er viktig for all selvutvikling

1. Vi er energivesener først og fremst

Vi er alle laget av energi; alt fra cellene våre, til tankene våre og til vår sjels livskraft. Energi gjennomsyrer alt vi er. Den fysiske kroppen vår er bare en liten del av hvem vi er. Vi er alle omgitt av et energifelt som kan strekke seg mer enn et par meter utenfor kroppen vår, avhengig av hvilket bevissthetsnivå vi befinner oss på.

2. Universets språk er frekvenser

Energi vibrerer hele tiden og hvordan energien vibrerer måles i frekvenser. Måleenheten som brukes er Hertz (Hz). Følelser samsvarer med frekvenser og vibrasjoner. Vi mennesker er noen formidable transformatorer som omformer vibrasjonene rundt omkring oss hele tiden. Sansene våre oversetter vibrasjonene til lukter, lyd, smak, følelser og fornemmelser.

universets språk

3. Energi styres av en universell lovmessighet

Den styrende krafta er energiens tiltrekningskraft. Den tiltrekkes energi som vibrerer på samme frekvens og støtes bort fra energi som er forskjellig. Å forstå denne lovmessigheten er vesentlig for å skape gode liv.

Vi skaper livet vårt gjennom de elektromagnetiske vibrasjonene som vi hele tiden kringkaster. Alt det vi kringkaster, d.v.s. alt det vi tenker, sier og snakker om, er det som kontrollerer tiltrekningskrafta vår. Poetisk sagt kan vi si at din frekvens eller vibrasjon er sangen som tankene og følelsene dine synger.

4. Følelsene våre er vår GPS gjennom livet

Følelsene våre er kommunikasjonskanalen mellom den fysiske delen av oss og den ikke-fysiske delen av oss. Siden den ikke-fysiske delen av oss har en MYE større oversikt enn hva som er mulig for den fysiske delen av oss å ha, óg er i direkte kontakt med Alt Som Er, guider den oss gjennom livet basert på våre intensjoner og vårt fokus. Våre intensjoner og vårt fokus avslører for den større delen av oss hva som er viktig for oss og gir oss mer av dette.

vibrasjonsskalaen

Følelser vibrerer på ulike frekvenser. Kilde: David R. Hawkins

5. Følelsene våre er også et produkt av hva vi tenker

Det er m.a.o. IKKE det som skjer i vår ytre verden som er årsaken til hva vi føler. Hvis noe gir oss vonde og vanskelige følelser, er det fordi vi tenker OM det som skjer på en bestemt måte. Det er m.a.o. hvordan vi FORTOLKER det som skjer eller det som sies, som utløser følelsene våre. Dette styres fra hva vi tror. Det vi føler er rett og slett noe vi skaper selv.

6. Det vi tror, er det som former livene våre.

Det vi tror formes av miljøet vi vokser opp i og det vi tror styrer tankegangen vår. Den mentaliteten som vår tro skaper, er det som skaper og former livene våre. Tro skapes også av tanker som repeteres ofte. Siden tro styrer tankene våre og tankene våre utløser følelsene våre, er det av fundamental betydning for vårt velvære og vår evne til å lykkes i livet at vi blir oss bevisste hva vi faktisk tror og tenker om saker og ting og hvorvidt fokuset vårt er på det vi ønsker oss eller på det vi vil vekk fra.

7. Konseptet 'fri vilje' – definisjonsmakta vår

I utgangspunktet er alt i skaperverket like viktig. Det betyr selvfølgelig at ingen ting er viktigere enn noe annet. Det er VÅR oppgave – din og min oppgave – å bestemme hva som er viktig for oss. Selv om vi har lært hva som er viktig, riktig og verdifullt, så er det ikke sikkert at det du har lært, viser seg å være av den samme betydningen for deg som det var for dem du lærte det av. Skaperverket har gitt deg friheten til å endre på det du har lært å tro på, hvis du finner ut at du vil noe annet med livet ditt enn hva dine foreldre og samfunnet du vokste opp i mente var fornuftig. OG: vi kan endre det helt til vi trekker vårt siste åndedrag, siden hjernen vår viser seg å være veldig plastisk.

Vi kan dermed godt si at konseptet fri vilje handler om å ta eierskapet over vår egen tankegang. Tankegangen vår er jo skaperkrafta vår og siden det bare er vi selv som er til stede inne i vårt eget hode, kan vi velge hvordan vi vil fortolke absolutt alt, slik at det blir samsvar mellom det vi vil oppleve og det vi skaper. Essensen i konseptet fri vilje handler m.a.o. om at vi har frihet til selv å definere hva noe skal bety for oss. Det er m.a.o. definisjonsmakta vår.

Av dette følger at begrepet ‘sannhet’ i de fleste situasjoner er et relativt begrep til tross for at det veldig ofte brukes som en allmenngyldig konstant. Sannhet er relativt til det vi tror og det hver enkelt av oss holder som viktig, riktig og verdifullt.

8. Samsvar er et viktig prinsipp i skaperverket

Det er avgjørende for vår skaperkraft at vi kringkaster enhetlige signaler. Siden den større delen av oss forholder seg til frekvensene i energien vår når den kobler oss opp mot annen energi, blir dette veldig komplisert hvis vibrasjonen i energien vår peker i alle mulige retninger. Derfor er det av vesentlig betydning for vår egen resultatoppnåelse at fokuset vårt vingler minst mulig og at det samsvarer med det vi faktisk vil.

Siden tankekulturen vi er en del av, er hekta på å unngå det vi ikke vil ha i stedet for å fokusere på det vi vil ha, er det å disiplinere fokuset vårt en ganske krevende oppgave for mange av oss.

Styringsverktøy

Disse 8 faktaene har for meg vært fundamentale styringsverktøy når jeg har jobbet med å øke min bevissthet om meg selv og hva jeg skaper i livet mitt. Jeg forstod etter hvert at mye av det jeg hadde lært å oppleve som sant, ikke var sant for alle mennesker. Dermed måtte det jo være mulig å endre det jeg trodde, endre det som gav meg opplevelser jeg ikke likte.

I neste blogginnlegg vil jeg derfor fortelle hvordan jeg har brukt disse 8 faktaene til å få orden på livet mitt. Kanskje vil du plukke opp noe der som du kan bruke i din egen selvutvikling.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Insert Content Template or Symbol
>