april 24, 2023 4:29 pm

Skrevet av

Med den nyhetsdekning vi har i dag og som så massivt fokuserer på alt som er farlig og truende og hele tiden ber oss om å være super-sensitive, super-oppmerksomme og super-forsiktige, er det ikke å undres at angst og andre former for psykiske problemer er sterkt økende i befolkningen. Resultatet av alt dette negative fokuset er irrasjonell frykt og innbilte farer som er nødt til å gi seg et økt utslag i at stadig flere føler seg mentalt og emosjonelt overveldet. I dette blogginnlegget gir jeg deg min oppskrift på hvordan du kan frigjøre deg fra angsten.

Frykt svekker folk og gjør det lettere å manipulere dem

Vær deg bevisst at frykt er et nyttig verktøy for alle som døyver sin egen frykt med å skaffe seg makt over andre – det være seg økonomisk, politisk eller personlig.

Reklamebransjen og pressen spiller hele tiden på frykt fordi det er slik de skaffer seg de økonomiske overskuddene sine.

Under pandemien fikk World Economic Forum i Sveits laget en egen guide som de sendte til myndighetene i mange land. Guiden inneholdt retningslinjer for hvordan folk kunne lokkes, presses og trues til å ta vaksinene. Guiden var skrevet av tre professorer i markedsføring!

Politikere som hverken har en høy nok bevissthet eller styrke nok inne i seg til å stå opp imot økonomiske interesser og mektige miljøer, blir raskt til løpegutter (uavhengig av kjønn) når de entrer maktens korridorer. 

Å spille på frykt har blitt så vanlig at vi ser på det som helt normalt. Og statistisk sett er det jo det, men det betyr jo ikke at det ikke finnes andre måter å fortolke virkeligheten vår på.

Du har all makt over deg og ditt eget liv

Heldigvis har hver eneste én av oss makt over vår egen livskraft, slik at det er opp til oss selv om vi vil la ulike maktstrukturer i samfunnene våre bestemme hvordan vi tenker og hvordan vil skal leve våre liv.

Forutsetningen for at du skal få kontakt med denne makten som du har inne i deg et sted, er at du øker din bevissthet omkring din egen tankegang og det du har lært å tro. Tjener det deg eller drenerer det energien din? 

Dersom du f.eks. sitter fast i den bevisstheten som skaper offerrollen og tror på alt som myndighetspersoner og autoriteter sier, er det en lengre prosess å ta tilbake din egen makt. Det er imidlertid slettes ikke en umulig prosess. Det er i alle fall definitivt en prosess det er verdt å begi seg inn på, fordi det er gjennom bevisstgjøring at du finner veien til et fritt og godt liv.

Min egen erfaring med angst

Jeg har selv slitt voldsomt med angst i flere perioder i livet mitt, og etter påske har denne angsten plutselig kommet opp til overflaten igjen. Jeg har m.a.o. helt ferske erfaringer med fenomenet. Jeg vil derfor beskrive hvordan jeg håndterer mine personlige angst-utfordringer nå, samt hvilken kunnskap jeg støtter meg på.

For det første så ønsker jeg angsten velkommen. Det er viktig fordi nå forstår jeg noe jeg ikke forstod den gang angsten kom på hyppige besøk i livet mitt. Den tankegangen som skaper angst, vibrerer på veldig lave frekvenser. Den kan simpelthen ikke fortsette å være i energisystemet mitt fordi denne energien ikke stemmer over ens med det jeg ønsker å skape i livet mitt nå. Derfor må energien transformeres til høyere frekvenser.

Jeg ser tydelig hvordan jeg selv har skapt den situasjonen som trigger angsten min nå, selv om jeg ikke har skapt den med et bevisst formål om å kvitte meg med den. Jeg trodde ærlig talt at jeg var kvitt den. Men når den nå dukker opp, ser jeg hvor nyttig og nødvendig det er og hvilken mulighet jeg nå har til å kvitte meg med den en gang for alle.

Denne forståelsen hjelper meg å møte angsten med en større innsikt, ro og tålmodighet. Fordi jeg ikke motsetter meg angsten, men puster inn i den og følger med den og hva den gjør i kroppen min, forsvinner den etter en stund av seg selv. Da kjenner jeg meg stolt og glad for at jeg klarte å holde ut.

Hver gang de gamle vanetankene dukker opp igjen, lar jeg dette skje og velger å stole på at til slutt "renner" denne negative energien ut av meg og forsvinner for godt. For hver gang jeg har hatt en slik "runde" med angsten, kjenner jeg at det blir lettere for meg å løfte energivibrasjonen min til høyere frekvenser som samsvarer bedre med det jeg ønsker å skape i livet mitt.

Nedenfor ser du en illustrasjon av hvordan hjerterytmen er når du er frustrert sammenlignet med hvordan den er når du verdsetter deg selv. Illustrasjonene er hentet fra HeartMath Institute.

Diagram viser hjerterytmer ved frustrasjoner og verdsettelse

Kunnskapsgrunnlaget jeg støtter meg på

Jeg støtter meg særlig på forskningen som utføres ved

 • Institute of HeartMath i California som siden oppstart i 1991 har forsket på hvordan vi mennesker er forbundet med hverandre og som også har fokusert mye på utviklingen av hjertebaserte og vitenskapelig beviste verktøy som hjelper folk å heve sin grunnleggende bevissthet fra separasjon og splid til medfølelse, omtanke og samarbeid. De har funnet flere effektive metoder for å lindre angst. Bl.a. har de funnet ut at det er viktig å aktivere hjertets intelligens, slik at hjertets koherens øker. Koherens betyr samsvar. Det er m.a.o. viktig at hjerteenergien (det du vil i hjertet ditt) og hjerneenergien (tankene) samsvarer.

I denne sammenhengen støtter jeg meg også på forskningen til

 • amerikaneren Mark Waldman som sammen med Andrew Newberg har vært tilknyttet University of Pennsylvania’s Center for Spirituality and Mind der de har forsket på nye måter å forbedre kognitiv og emosjonell ytelse – en meget interessant forskning.

Typiske symptomer på angst

Angst kan beskrives som en hvilken som helst kombinasjon av følelser som alle har sine røtter i en eller annen form for frykt. Dette inkluderer frustrasjon, uro, bekymring, redsel, maktesløshet eller en følelse av forestående fare – ekte eller innbilt. Her er noen av symptomene:

 • opplevelsen av at kognitive funksjoner går tapt, som f.eks. at evnen til å fokusere forsvinner
 • tvangstanker og fobier
 • kronisk bekymring og vedvarende uro
 • svette håndflater, spenningshodepine, skjelving og svimmelhet
 • panikkanfall
 • pustevansker og hyperventilering
 • økt hjertefrekvens og heftig hjertebank
 • en ubehagelig følelse i mellomgulvet som kan minne om sult uavhengig av om du er sulten eller ikke

Hvordan angst skapes

Angst skapes ved at du fokuserer for mye på det i livet ditt som genererer potensielle negative resultater og som kanskje kan eller ikke kan komme til å skje.

I hjernen vår har vi en mekanisme som på en måte forutser hva som er avgjørende for å overleve, løse problemer og oppnå nye mål. Hvis vi ikke har lært oss å fokusere på det vi vil oppleve og erfare i livene våre, men i stedet lar oss påvirke av all den frykten som hele tiden promoteres på så mange måter i samfunnene våre, vil denne mekanismen i hjernen dra energien vår i feil retning i forhold til hva vi ønsker å oppleve. Til slutt blir inkoherensen d.v.s. at det manglende samsvaret i energien vår blir så stort at energisystemet vårt ikke kan tåle å leve med det. Følgelig får vi forskjellige angstreaksjoner eller annen sykdom som gir oss beskjed om at vi må finne et annet fokus som stemmer bedre med det vi vil.

Derfor; i stedet for å se på dette som noe vi må bekjempe, slik politikerne og helsevesenet tror, vil det være mye mer konstruktivt om vi velger å fortolke dette som en sunn reaksjon på et usunt fokus. Dette er det samme som når varsellampene begynner å blinke i bilen vår, når det oppstår en ubalanse av noe slag i motoren.

Vi kan m.a.o. VELGE om vi vil la oss ødelegge av angsten eller om vi vil lære av den og justere fokuset vårt slik at vi oppnår en bedre energibalanse.

Det er i denne valgmuligheten som vi alle har, at vår indre kraft og styrke ligger. Hvis du opplever at dette er et nesten umulig valg å ta, betyr ikke det at det er umulig for deg å trene opp denne evnen. Med litt hjelp kan du få det til.

Hvordan angst kan mestres

Fordi du alltid har denne valgmuligheten, er det viktig å huske følgende:

Bekymringer, tvil og angst er negative forestillinger
og forventninger blandet med negative minner fra fortiden.

Den beste måten å få kontroll på angsten og gi slipp på den, er som følger:

 1. 1
  Slapp av. Det gjør du ved å trekke pusten gjentatte ganger så rolig og så dypt du kan helt til du merker at følelsene roer seg
 2. 2
  Begynn så å observere deg selv – og gjør dette over tid, slik at du blir stadig flinkere til å bli oppmerksom på hvordan du tenker – hvilke fantasier du har og hvordan de påvirker følelsene dine. Vær særlig oppmerksom på hvordan forskjellige bekymringer og frykt tar plass i din bevisste oppmerksomhet og hva som trigger dem.
 3. 3
  Tren deg opp til å flytte fokus fra det som gir deg ubehagelige og vonde følelser til noe som gir deg gode følelser.
 4. 4
  Når du har utviklet en god tilstedeværelse, når du er fullt og helt til stede i det nåværende øyeblikket, da bruker du intuisjonen din – ikke tankene dine! – til å finne en rolig måte å bevege deg gjennom den opplevelsen som angsten gir deg. Gjør dette med nysgjerrighet, medfølelse og ro.

Hva er intuisjon

Hvis du ikke har kontakt med intuisjonen din, trenger du å utvikle den. Intuisjon defineres gjerne som kraften eller evnen til å oppnå direkte kunnskap eller erkjennelse uten at det har vært en åpenbar og rasjonell tanke eller beslutning i forkant.

En annen måte å tenke om intuisjon er at du praktisk talt «laster ned» til hjernen din en kunnskap eller informasjon fra den større delen av deg. Den større delen av deg er den delen av energien din som gjennomsyrer deg her i din fysiske tilstand – og derfor kjenner godt til hva du trenger til enhver tid – OG som samtidig også er i den ikke-fysiske tilstanden som du vender tilbake til når du forlater denne fysiske dimensjonen – m.a.o. går over til den andre siden.

Fenomenet intuisjon oppstår når vi slutter å tenke og analysere og i stedet bare er til stede i øyeblikket. Det fungerer nesten som om hjernen vår tar en pause, og i den pausen forsvinner alle bekymringene fra nervesystemet vårt og gir plass til at andre former for informasjon kan komme inn.

Du kan aktivt kommunisere med intuisjonen din ved å stille åpne og undrende spørsmål – og så vente på at svaret dukker opp inne i deg.

Utfordringen de fleste av oss står overfor, er hva vi skal gjøre med informasjonen når vi mottar den. I stedet for å lytte til den og følge den, har vi ofte en tendens til å begynne å analysere den med vårt logiske sinn fremfor å stole på informasjonens autentiske innhold. By the way; vårt logiske sinn har en svært begrenset informasjonsbase og ta fra sammenlignet med den større delen av oss som eksisterer både i og utenfor tid og rom og dermed har tilgang til MYE mer informasjon. 

Mennesker som er åpne til sinns og uten noen form for fordømmelse eller behov for å evaluere, klarer lettere å koble seg på denne informasjonen og stole på dens gyldighet. Intuitiv informasjon følges som regel av en god følelse av at det er sant eller riktig.

Vi har alle tilgang til denne typen informasjon. Vi kan derfor trene oss opp til å bli dyktige mottakere av denne formen for veiledning. Forutsetningen er at du er villig til å gi slipp på bebreidelser, bortforklaringer, tvil og forutinntatte forventninger og i stedet velger å møte livet med tillit.

Trenger du litt hjelp?

Trenger du litt hjelp og støtte på veien? Klikk her og bestill en gratis og uforpliktende avklaringssamtale der vi begge kan kjenne på om kjemien stemmer. Gjør den det, kan vi skape et godt samarbeid som hjelper deg å oppdage hva du kan lære av angsten din og hvordan du kan skape de nødvendige endringene i tankegangen din, slik at angsten blir et tilbakelagt stadium til slutt.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Insert Content Template or Symbol
>