OM

Om FrihetsBloggen

frihetsbloggen

Verdigrunnlaget 

Her er verdiene mine som ligger til grunn for de perspektiver og synspunkter som jeg presenterer i FrihetsBloggen

Varme

Å møte hverandre med varme innebærer at vi vil se, høre og akseptere den vi møter for den han eller hun er. Hvis vi ønsker oss et triveligere samfunn, er det avgjørende at hver og en av oss bidrar til det gjennom vår egen adferd. Jeg tror det er viktig at vi tar inn over oss at vi har ulike erfaringer i livet og derfor gjør lurt i å trene oss opp til å være uenige uten å sable hverandre ned med harsk og sur kritikk. Livet blir rikere når vi tillater oss selv og hverandre å være som vi er og gjøre de erfaringene vi har mest lyst til uten først å skjele til hva andre måtte tenke og mene om meningene våre og valgene vi tar.

Visdom

handler om mer enn kunnskap. Visdom handler om levd liv og den innsikten vi evner å trekke ut av erfaringene våre når vi har klart å frigjøre oss fra våre smertefulle og emosjonelle opplevelser. Dette emosjonelle dypdykket gir oss bedre dømmekraft, sterkere moral, dypere forståelse og medfølelse med hverandre

Vilje

Hvis vi gjør noe uten en indre drivkraft, er det rett og slett urimelig å forvente de store resultatene. En fornuftstyrt vilje har ikke tilstrekkelig momentum i seg til å bringe oss helt fram til målene våre. Vi må FØLE at vi VIL noe - vi må føle det i margen av vår sjel, om vi skal oppnå de resultatene vi lengter etter. Jeg tror ikke lenger på rasjonaliteten som det saliggjørende for alt og alle. Jeg synes samfunnet vårt desverre har blitt et bevis på at fornuften tar oss et stykke på vei, men den evner ikke å skape et samfunn som er godt for ALLE å leve i.

Mitt politiske ståsted


folkemakt

Jeg tror at mennesket må leve i et samspill med Alt Som Er. Vi er ikke herskere over andres liv eller andre former for liv. Vi er en del av Det Store Skaperverket og Moder Jord.

Jeg tror at ingenting har verdi i utgangspunktet – at det er opp til hver og en av oss å gi noe en bestemt betydning. Heri ligger vår frie vilje og makt over egne liv!

Jeg tror mennesket har frihet under ansvar til å skape det som det vil; sin egen livsopplevelse, sin egen trivsel og sitt eget velvære.

Jeg "kjøper" også den nye kunnskapen som lærer oss at
– ethvert fokus
– enhver tanke  
– enhver handling

har enten positive eller negative konsekvenser avhengig av kvaliteten på energien i intensjonen bak og at det er DET som bestemmer resultatet av tanken, fokuset eller handlingen.

Jeg tror også at det er større muligheter for at mennesker som skaper livet sitt etter egen vilje og egne verdier, blir bidragsytere til fellesskapet fremfor en byrde i det.

Følgelig mener jeg at romslighet overfor forskjellighet er nødvendig om vi skal lykkes med å skape et samfunn – en verden – som er god for ALLE å leve i.

Av dette følger at å lage gode samfunn og fred på jord er et ansvar vi ikke kan overlate til politikerne og byråkratene alene. Det er et ansvar vi ALLE har og må ta. Det er et ansvar som begynner med at hver og én av oss skaper 

indre ro og fred i vårt eget sinn

FØLGELIG:

Velfungerende samfunn som er gode for ALLE å leve i må utvikles nedenfra og innenfra

ikke gjennom regler og forordninger
foreskrevet av mennesker med makt på toppen av samfunnshierarkiet

Vilje

Veturian Arana

Vi bærer alle kvantekrefter på innsiden fra det øyeblikket vi blir født – krefter som venter på å bli utløst til å skape et fantastisk liv for deg selv

>