februar 5, 2023 7:19 pm

Skrevet av

Vi må endre tankegangen vår

konfliktfylte tanker utgjør størstedelen av tankekrisa

Vi har ei krise som ser ut til å gå under radaren hos de aller fleste, nemlig tankekrisa. Hvis vi løser den, vil løsningen på mange av de andre

 krisene nærmest oppløse seg selv; fattigdomskrisa, helsekrisa, energikrisa, jordsmonnkrisa, matkrisa, finanskrisa … you name them ... Når vi begynner å se på alle krisene våre fra et annet perspektiv enn fryktens, da vil mange løsninger som vi ikke ser i dag, bli synlige for oss og vi vil forholde oss til livet, hverandre og Moder Jord på en mye sunnere og en langt mer bærekraftig måte.

Nei, dette er faktisk ikke for godt til å være sant. Vi KAN skape en mye bedre verden enn den vi har skapt så langt. Vi har skapt en virkelighet som vi ikke liker å leve i og det er VI – menneskene – som har skapt det vi opplever. Det handler ikke om at det er Gud som skaper all denne elendigheten som vi ser rundt oss. Ei heller handler det om at det er vanskelig å forstå hvorfor Gud ikke griper inn og ordner opp. Det vi trenger å forstå, er at det er VI som skaper all denne faenskapen. Derfor er det vi som også må rydde opp etter oss. 

Men da må vi altså begynne å tenke på en HELT annen måte enn det vi gjør. Forutsetningen for at vi skal klare å skape noe vi vil erfare, er at vi er villige til å gi slipp på noen tradisjonelle forestillinger om hva som er sant og hva som er mulig – OG at vi endrer fokuset vårt.

Vår kulturelle tankegang

Heldigvis finnes det en hel del modige sjeler som våger å si at vi ALLE er skapere av vår egen virkelighet OG som også demonstrerer dette for oss. Men det er jo ikke det flertallet av oss lærer. Den fundamentale virkelighetsforståelsen som råder i vår kulturelle vanetankegang er at

 • livet er mystisk og tilfeldig og ikke helt til å begripe seg på
 • men hvis vi bare setter oss tydelige mål, planlegger godt, jobber hardt og stoler på fornuften, så kan vi få et bra liv. 

TROR vi ... Men dette er jo ikke sant!!! Jeg vet om MANGE som jobber hardt og prøver å følge oppskriften etter beste evne uten at det forandrer så mye egentlig. Og når de ikke lykkes, da er det DEM det er no' feil med! Men sannheten er at det er oppskrifta som er feil.

Denne virkelighetsoppfatningen tilhører et verdensbilde som gikk ut på dato for om lag hundre år siden, da kvantefysikerne gjorde sine oppdagelser. Siden den gang er det utført mye spennende forskning som viser oss at

 • det bor uante krefter i hver eneste én av oss
 • vi trenger å lære oss hvordan vi bruker disse kreftene – og det er det heldigvis noen som har begynt med 🙂 

Veien ut av tankekrisa

Vi trenger å lære oss hvordan vi kan bruke tankekrafta vår – det som er skaperkrafta vår – på en ANNEN måte enn det de fleste av oss gjør i dag.

hjertebasert tankegang

Offermentaliteten og prestasjonsmentaliteten gir oss bare mer av det som er. Vi må i stedet lære oss å tenke og handle fra hjertet OG velge å stole på at det vil føre oss inn i en annen virkelighet enn det fornuften evner. Fornuften er god og ha den, men den strekker ikke til når det gjelder å navigere seg gjennom livet.

Hvorfor? 

Fordi det er betydelig mindre kraft i fornuftsenergien enn det er i hjerteenergien. Hjertekrafta vår er faktisk 5000 ganger kraftigere en fornuftsenergien!!! Institute of HeartMath i California har faktisk målt dette. Reflekter litt over hva dette betyr i praksis.

Her er nemlig forklaringen på hvorfor noen ikke klarer å nå målene sine, mens andre gjør det. F.eks. så er det bare om lag 5% av de som starter business som lykkes. De resterende 95 prosentene har sannsynligvis tenkt at det er fornuftig, mens de 5 prosentene som lykkes har hatt et glødende engasjement for det de begynte med. 

Fornuftsenergien tar deg nok et stykke på vei, men så fort utfordringene kommer begynner det å tære på fornuftsenergien. Den er m.a.o. uegnet til å navigere oss fram til drømmene våre. 

Å tenke med hjertet og ta ansvar for det vi har lyst til å oppleve i livet, er det som tar oss ut av tankekrisa vår. Desto flere som gjør det, desto flere som henter fram motet sitt og lever fra hjertet i stedet for fra hodet, desto flere problemer vil forsvinne fra livene våre og fellesskapet vårt fordi dette gjelder oss alle. Det er ingen av oss som er unntatt fra dette.

Gode, kloke Einstein

Vi trenger å gjøre som Einstein sa; vi må begynne å løse problemene våre med en annen tankegang enn den vi brukte da vi skapte dem. Einstein har også sagt mye annet klokt, som for eksempel:

Albert Einstein
 • «Det er bare to måter å leve livet sitt på. En er som om ingenting er et mirakel. Den andre er som om alt er et mirakel.»
 • «Få er de som ser med sine egne øyne og føler med sine egne hjerter.»
 • Et menneske er en romlig og tidsmessig begrenset del av helheten, det vi kaller universet. Mennesket opplever seg selv og følelsene sine som atskilt fra resten, en optisk illusjon for sin bevissthet (min understreking)
 • «Alle er et geni. Men hvis du dømmer en fisk etter dens evne til å klatre i et tre, vil den gå gjennom hele livet og tro at den er dum.» (Dette er egentlig og dessverre en treffende definisjon på skolesystemet vårt)
 • «Jeg må være villig til å gi slipp på hva jeg er for at jeg skal bli det jeg vil være.»
 • «Definisjonen på galskap er å gjøre de samme tingene om og om igjen, men forvente forskjellig resultat»

Det er jo det vi holder på med i verden i dag. I vår galskap løser vi problemer og utfordringer med den samme tankegangen som skapte problemet – og vi forventer at vi vil få andre resultater når vi gjør det. Bare legg merke til hvordan politikerne snakker. Det er mer av det som åpenbart ikke virker som er mantraet deres veldig ofte.

En ny bevissthet – en ny tankegang må fram i lyset!

Det er på høy tid at vi lærer oss å skape den virkeligheten vi har lyst til å leve i. Heldigvis begynner stadig flere mennesker å forstå dette. De skjønner at de må ta grep og gjøre noe helt annerledes enn hva de pleier. De melder seg på kurs, skaffer seg en coach, begynner å meditere, eller gjør noe annet som endrer retningen på livet deres fordi de lærer seg å tenke på en annen måte. De forstår at de må stole mer på sitt eget hjerte enn på hva de har lært og hva "eksperter" og autoriteter forteller dem.

helhetstankegang

Jeg vil være med på å løfte fram denne nye bevisstheten ut i fellesskapet vårt. Jeg tror dette er viktig og at det er på høy tid vi

begynner å snakke høyt om dette i stedet for å tiske bak lukkede dører og i trygge omgivelser om det vi vet og forstår. Jeg har forståelse for at mange ønsker å unngå gapskratt og fordømmelse. Men hvis vi vil oppleve noe annet enn det som er, kommer vi ikke utenom å være modige.

Jeg vil for min del prøve å få flere til å forstå at de som er kloke og modige nok til å endre retningen på livene sine og tro på noe annet og større, ikke er useriøse, dustete og naive tullinger, slik mange karakteriserer de som snakker og lever utenfor den definerte boksen av hva som er sant og mulig. Jeg har derfor forberedt meg på at jeg kan komme til å møte både latterliggjøring og fordømmelser etter hvert som jeg forhåpentligvis når ut til flere.

Ilden i mitt hjerte

Jeg er heldigvis ikke redd lengre. De kan fordømme og gapskratte så mye de bare vil alle de som mener de har sannheten på sin side. 

identitetsmentalitet

Jeg vet bedre nå og bryr meg derfor ikke lengre om dem. Jeg vil skrive det jeg mener og tror på ... og håper og tror at ilden i mitt hjerte etter hvert vil spre seg i det gresset jeg tror er tørt nok til å ta fyr. Det er jo dette jeg vil. Det er dette jeg har hatt lyst til LENGE, men ikke våget. Derfor er det så godt å kjenne på at jeg endelig har funnet motet til å gjøre det som er riktig for meg. Så da gjør jeg det. Derfor tar jeg til orde for at vi må begynne å ta tankekrisa vår på det største alvor.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  Insert Content Template or Symbol
  >